Deze containerauto Daf 85 CF is voorzien van een portaalarm om de containers op de gewenste plaats te zetten.

Specificaties 
Hoogte 3,4m
Breedte 3,35m
Lengte 6,35m
12 Tons systeem

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op