Met onze reinigingsdiensten van zowel wegen als kolken hebben wij als bedrijf grote hoeveelheid water nodig. Daarnaast produceren we met onze reinigingsvoertuigen grote hoeveelheden afvalwater wat grofvuil bevat, zoals modder en blad, maar ook olie. In samenwerking met Afvalwatertechniek NB Millieu BV hebben we een systeem bedacht, om het water van het afval te scheiden. Zodat we het water opnieuw kunnen hergebruiken.

Ons systeem

Het proces begint, waar onze reinigingsmachines het afval storten. Dit gebeurt in een grote opvang bak. In deze bak scheiden we het grove vuil van het vervuilde water. Het vervuilde water stroomt door in bak 2; de olieafscheider. In deze bak wordt door middel van bezinking het water afgescheiden van het olie. Olie drijft en dit resulteert dat het water zich scheidt van de olie. Dit resulteert dat het water zijn weg kan vervolgen in het proces.. We houden nu nog vuil water over, wat bruin is en wat we nog niet kunnen gebruiken.

Het afval water stroomt door naar bak 3 en 4. In deze procesbakken wordt door middel van het beluchten het water verder gezuiverd. Door dit proces is het water zo gezuiverd dat het water her te gebruiken is. Om het water te gebruiken, wordt het water opgepompt uit de bakken door een pompsysteem. In dit pompsysteem zit een filtratie waardoor het water wordt ontdaan van kleine deeltjes. Het residu wat na de dosseerstraat overblijft, gaat weer terug met circulatie naar bak 2.

Na afloop van dit proces kunnen we het gerecyclede water gebruiken om onze machines, zoals kolkenzuigers en wegdekreingers te voorzien van water. Hiermee kunnen we weer opnieuw wegen en kolken reinigen. En zo begint het proces weer vanaf voren af aan. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om onze reinigingsvoertuigen te spoelen en te wassen met het recyclede water.

Duurzaam in beweging

Op deze manier proberen we circulair ons water weer te gebruiken en zo ons steentje bij te dragen aan het milieu. In tijden van extreme droogte, waar we het afgelopen jaar me te maken hebben gehad, kunnen ons gerecyclede water gebruiken. Zo zijn we in staat om minder water uit de natuur te halen.