Voor het herstellen van het wegdek hebben we diverse reparatiemortels beschikbaar. Voor krassen gebruiken we twee componenten mortel. Voor grotere schades of vorst schades gebruiken we koud asfalt, dat zorgvuldig wordt aangelegd.

Specificaties 
Drogen
Warmbranden
Sprayen
Vullen
Afstrooien

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Graffiti verontreiniging
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op