De mobilight kan ingezet worden als noodverlichting bij calamiteiten. Dit kan een belangrijke toevoeging zijn om ’s nachts werkzaamheden uit te kunnen voeren. Naast calamiteiten is hij ook inzetbaar voor reguliere werklocaties en tijdelijke parkeerterreinen.

Specificaties 
Gewicht 1.000 – 1.263kg
Tankinhoud 100 – 130ltr
Verbruik 1 ltr/u
Masthoogte tot 9m
2x 230 volt stopcontact

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Graffiti verontreiniging
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op