Deze pijlwagen dient voor waarschuwing in een veranderde situatie. Weggebruikers worden middels deze pijlwagen geattendeerd dat er een weggedeelte is afgesloten. Door de stand van de pijl wordt het verkeer naar de juiste verkeersbaan geleid.

Specificaties
Hoogte 4m
Autokoppeling
4 hydraulische poten
Stroom via accu’s en stationair motor
Gewicht 1200kg

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Graffiti verontreiniging
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op