Deze tekstwagen Solar is te gebruiken voor informatievoorziening naar de weggebruiker bij wegwerkzaamheden. Daarnaast zijn deze tekstwagens te gebruiken voor evenementen of reclamedoeleinden. Deze karren zijn geschikt voor korte teksten. We beschikken over 4 van deze Solar tekstwagens.

Specificaties 
Hoogte 3,4m
Breedte 2m
Gewicht 750kg
Stroom via accu’s en zonne-energie
Amber tekstkleur

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Graffiti verontreiniging
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op