Deze tekstwagen ‘draaikar’ is te gebruiken voor informatievoorziening naar de weggebruiker bij wegwerkzaamheden. Daarnaast zijn deze tekstwagens te gebruiken voor evenementen of reclamedoeleinden. De draaikar is op gewenste hoogte en richting te plaatsen. We beschikken over 3 van deze draai-tekstwagens.

Specificaties 
Hoogte (in) 2,8m
Hoogte (uit) 4,1m
Breedte 1,5m
Lengte 4,1m
Gewicht 750kg
Amber tekstkleur

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Graffiti verontreiniging
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op