De tekstwagen full-collor is te gebruiken voor informatievoorziening naar de weggebruiker bij wegwerkzaamheden. Daarnaast zijn deze tekstwagens te gebruiken voor evenementen of reclamedoeleinden. Deze karren hebben een meerkleurige tekst en geschikt voor grotere teksten met evt. verkeerstekens en borden. We beschikken over 6 full-collor tekstwagens.

Specificaties
Hoogte 4m
Breedte 2,25m
Gewicht 1.750kg
Stroom via accu’s of stationair via motor
Full-collor tekstkleur

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Graffiti verontreiniging
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op