Met deze voorwaarschuwingskar kan informatie worden gegeven aan de weggebruiker, bijvoorbeeld bij een veranderde situatie. Deze karren beschikken over verwisselbare figuurnummers – te gebruiken op rijkswegen, provinciale wegen en in het stedelijk gebied.

Specificaties 
Hoogte 4m
Stroom via accu’s
Gewicht 750 – 1.000kg

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Graffiti verontreiniging
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op