Deze container 2m³ open kan gevuld worden met puin, bouwafval, groenafval, grond of houtafval. Deze container kan gehuurd worden via de pagina Containerverhuur.

Specificaties
Hoogte 1,1m
Breedte 1,15m
Lengte 2,45m

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Graffiti verontreiniging
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op