Deze container 9m³ gesloten kan gevuld worden met bouwafval, groenafval en houtafval. Deze container kan gehuurd worden via de pagina Containerverhuur

Specificaties
Hoogte 2,01m
Breedte 1,7m
Lengte 3,65m

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Graffiti verontreiniging
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op