De shovel Atlas Weycor AR60 kan door zijn kleine draaicirkel en afmetingen op krappe plekken gebruikt worden. Zo kan deze machine ingezet worden bij de aanleg van tuinen en werkzaamheden in de wegenbouw. Deze shovel kan voorzien worden van een grondbak, palletvorken, puinbak en rolbezem. Deze machine is tevens inzetbaar in de calamiteitensupport.

Specificaties
Hoogte 2,5m
Breedte 1,85m
Lengte 5,25m
Gewicht 4.650kg
Hefvermogen 1.700kg

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Graffiti verontreiniging
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op