Deze Intermediate Bulk Container (IBC) wordt gebruikt bij het ruimen van chemische- en drugsdumpingen. In deze container kunnen grote hoeveelheden vloeibare stoffen in over gepompt worden.

Specificaties 
1.000 ltr.

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Graffiti verontreiniging
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op