Deze week hadden we te maken met de eerste storm van 2019. De hevige wind leidde ertoe dat er maatregelen genomen moesten worden op de Markerwaarddijk. Dit is de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen, de provinciale weg N307

In eerste instantie zijn wij opgeroepen om standby te staan met verkeersregelaars. Uiteindelijk zijn wij een groot deel van dinsdagnacht en ook dinsdag overdag met verkeersregelaars aanwezig geweest. Dit om eventueel de dijk af te sluiten voor vrachtwagens en auto’s met aanhangers. Achteraf bleek de ingestelde maximumsnelheid van 70 km/u en daarnaast ook een inhaalverbod voldoende om de veiligheid van het verkeer te waarborgen.

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Graffiti verontreiniging
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op