Afgelopen twee weken hebben we geassisteerd bij de hoogwaterbrigade in Kampen. Dit doen we jaarlijks in opdracht van de Drents Overijsselse Delta. Eenmaal per jaar wordt er een oefening gehouden en worden de waterkeringen in Kampen nagekeken. De reden  hierachter is om Kampen droog te houden bij hoogwater. Elk jaar worden door vrijwilligers de 84 waterkeringen in Kampen opgebouwd, dit om bij hoogwater voorbereidt te zijn en de vrijwilligers te laten zien wat van hun verwacht wordt.

Ook buiten Kampen wordt er geoefend. Zo worden aan de Mandjeswaard op Kampereiland zandzakken op de dijk gelegd. Dit om bij hoogwater de dijk te verhogen, zodat het water niet over de dijk komt. Ook hiervoor worden vrijwilligers ingeschakeld.

Kijk eens op de website van Waterschap Drents Overijsselse Delta, voor meer informatie over de hoogwaterbrigade Kampen-Midden en de KEI-brigade.

Onze werkzaamheden tijdens de oefenavonden

Onze taak een week voor de oefenavonden was onder andere het omhoog halen van de waterkeringen aan de IJsselkade in Kampen. Dit hebben we gedaan met onze Volvo kraan, dit om de waterkeringen schoon te maken.

Daarnaast hebben we gezorgd voor de informatievoorziening naar de vrijwilligers op beide oefenavonden. Dit hebben we gedaan met diverse tekstwagens die wij in het bezit hebben. Ook op het tijdelijke parkeerterrein hebben we geassisteerd, zo hebben we onze verkeersregelaars en mobilight ingezet.

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Graffiti verontreiniging
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op