Naast het verwijderen van oliesporen, hebben wij ook het materieel om frituurvet van het wegdek te reinigen. Zo kregen we de melding dat op de N307 bij Lelystad en in Dronten aan de Staalwijk een frituurvet-spoor lag.

Op de N307 lag op de rotonde diverse plekken resten frituurvet. Met onze wegdekreiniger hebben we deze plekken verwijderd.

Toen we klaar waren op de N307 kregen we de melding dat op de Staalwijk in Dronten ook een frituur oliespoor lag. Hier zijn we ter plaatse gegaan met ons hulpverleningsvoertuig met warmwater en wegdekreiniger. Het spoor lag over een lengte van zo’n 2 km. Met onder andere onze Quad die het spoor volledig ingezeept heeft en wegdekreiniger hebben we het spoor verwijderd. Met warmwater unit zijn de bochten en de flink vervuilde plekken schoongemaakt.

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Graffiti verontreiniging
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op