Afgelopen week hebben wij op de N377 bij Hasselt een geleiderail veiliggesteld. Door een ongeval was de houten geleiderail ernstig beschadigd, wat onveilige situaties kon veroorzaken.

Veiligstellen en noodbarrier plaatsen

Nadat het desbetreffende voertuig geborgen was, hebben wij de geleiderail deels gedemonteerd en veiliggesteld. Door inzet van ons hulpverleningsvoertuig, die over de benodigde gereedschappen beschikt, konden wij deze werkzaamheden uitvoeren. Nadat de houtenbalken waren verwijderd, hebben wij een noodbarrier geplaatst. Dit om een veilige situatie te creëren totdat de geleiderail vervangen wordt.

Om de noodbarrier te transporteren hebben wij gebruik gemaakt van onze transportauto Daf 75. Samen met de Mobiele Kraan EW 150 hebben wij de noodbarrier getransporteerd en op de desbetreffende plek gezet.

Tijdens de werkzaamheden is door middel van een tijdelijke afzetting het verkeer om het werkvak heengeleid.

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Graffiti verontreiniging
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op