Dagelijks zijn wij met onze combi kolkenzuigers op pad om kolken te ledigen en leidingwerk door te spuiten. Regelmatig komt het voor dat leidingwerk door achterstallig onderhoud verstopt raakt. Bij hevige regenval, wat steeds vaker voorkomt in Nederland, zal dit zorgen voor wateroverlast en ongewenste situaties.

In de meeste gevallen zal doorspuiten van het leidingwerk de oplossing zijn om de verstopping te verwijderen. Mocht dit niet het geval zijn, dan is er vaak meer aan de hand. Sinds kort beschikken wij over een rioolcamera, waarmee wij het leidingwerk kunnen inspecteren. Hiermee verbreden wij onze dienstverlening en zijn wij in staat om verder te kijken om een geschikte oplossing te vinden.

Camera onderzoek infiltratiekratten-systeem

Voor een van onze klanten hebben wij afgelopen week een infiltratiekratten systeem nader onderzocht met onze rioolcamera. De aanleiding voor dit onderzoek was dat na meerdere malen reinigen van het infiltratiesysteem het water zijn doorgang niet kon vinden. Om de oorzaak te vinden zijn wij met onze rioolcamera in het infiltratiesysteem gegaan, waardoor wij beelden konden maken van de binnenzijde van het systeem. Hieruit bleek dat er grote hoeveelheden bouwafval in de infiltratiekratten zat, waardoor het water maar moeizaam wegliep. Het beeldmateriaal hebben wij met de klant besproken, waarna wij samen opzoek gaan naar de juiste aanpak om het bouwafval te verwijderen.

Ook last van verstoppingen in uw hemelwater leidingwerk? Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden!

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Graffiti verontreiniging
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op