Afgelopen zondagmorgen kregen wij de melding betreft een loshangende VRI boven de N50 ter hoogte van knooppunt Zalkerbroek.

Eenmaal ter plaatse bleek de moer van het verkeerslicht door de hevige wind te zijn losgeraakt. Hierdoor bengelde het verkeerslicht boven de N50, wat tot een gevaarlijke situatie leidde. Door de aanhoudende wind bestond de kans dat het verkeerslicht naar beneden zou vallen.

Veiligstellen verkeerssituatie

Met twee van onze botsabsorbers hebben wij twee rijstroken afgesloten, waardoor het verkeer veilig de verkeersinstallatie kon passeren. Een monteur heeft het verkeerslicht vastgezet, waardoor in de loop van de middag de weg weer volledig open was voor het verkeer.

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Graffiti verontreiniging
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op