Afgelopen week zijn wij gestart met het maaikorf seizoen In deze najaarsschouw zorgen we dat de sloten vrij worden gemaakt en zo nodig baggeren wij de sloten uit. Dit jaar had onze nieuwe Volvo EW150 de primeur om het maaikorf seizoen te starten.

Met onze Volvo zijn wij gestart op Kampereiland. Hier hebben we bij verschillende boeren de sloten rondom hun land vrij gemaakt. Daarnaast hebben wij diverse sloten weer verdiept. Deze werkzaamheden voeren we uit met diverse hulpstukken, zoals kraanbak en maaikorf.

Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u gebruik maken van onze dienst? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Graffiti verontreiniging
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op