Naast het verwijderen van hardnekkige oliesporen is ons hulpverleningsvoertuig ook geschikt voor het opruimen van melkpoeder. Zo was er op een bedrijfsterrein iets mis gegaan met het overpompen van melkpoeder. Dit leidde ertoe dat een klein deel van het terrein plotseling wit kleurde.

Het meeste melkpoeder hebben we met onze wegdekreiniger weten op te zuigen. Doordat er een klein vet laagje over bleef, hebben we met ons hulpverleningsvoertuig het terrein gereinigd. Ook was er melkpoeder tegen de gevel van het gebouw gekomen, wat we ook verwijdert hebben met warm-water.

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Graffiti verontreiniging
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op