Donderdag kregen wij een melding op de oprit naar de A28 bij Harderwijk. Hier had een vrachtwagen door een technisch mankement slib verloren. Hierdoor lag er slib op en langs de oprit, wat leidde tot een gevaarlijke situatie.

We zijn in eerste instantie opgeroepen om met onze wegdekreinger en Ginaf knijperauto ter plaatse te gaan. Ter plaatste bleek het om een grote hoeveelheid te gaan, wat afgevoerd moest worden. Dit leidde ertoe dat we Van Werven hebben ingeschakeld om ook met een Ginaf knijperauto ter plaatste te komen, om het slib uit de berm af te voeren.

Daarnaast is onze Volvo Beam S9000 met rolbezem ter plaatste gegaan om de weg te reinigen en het overige slib in de berm te vegen. Verder hebben we gezorgd voor licht, met twee van onze mobiele mobilights 

 

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Graffiti verontreiniging
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op