Afgelopen woensdag hebben we in Borne een weg dat voorzien is van fluisterasfalt gereinigd. Fluisterasfalt wordt ook wel zoab genoemd. Zoab staat voor zeer open asfalt beton. Deze wegverharding bestaat voor 20% uit holle ruimte. Voordelen van zoab is dat het water zeer makkelijk wegloopt en de kans op aquaplaning zo minder wordt. Een andere benaming voor zoab is fluisterasfalt. Deze benaming geeft al aan dat de wegverharding ook geluiddempend is.

Schoon is bij ons heel gewoon!

Het is belangrijk om zoab regelmatig te reinigen, dit om zijn functie te behouden. Dit hebben we afgelopen week ook in Borne gedaan. Zo hebben we verkeersmaatregelen getroffen om veilig deze werkzaamheden uit te kunnen voeren. We hebben onze botsabsorber ingezet om een veilige werkomgeving te creëren. Ook hebben we bebording geplaatst, om de snelheid van 80 terug te brengen naar 50 kilometer per uur. We hebben het zoab gereinigd met onze wegdekreiniger Volvo FM. We hebben met hoge druk de vuil deeltjes uit de holle ruimte verwijderd, zodat het asfalt zijn functie behoudt.

(Filmpje: reinigen fluisterasfalt Borne)

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Graffiti verontreiniging
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op