Donderdagavond is op de N701 Oostvaardersdijk een schaftkeet te water geraakt. De provincie heeft ons opgeroepen om de wagen uit het water te bergen.

Bergingswerkzaamheden

Nadat enkele verkeersmaatregelen genomen waren, zijn we gestart met het bergen van de schaftkeet. Door de klap lag de keet in meerdere delen in het water. Met onze Ginaf hebben we de delen uit het water gehaald. Tenslotte hebben we de delen van de keet bij de eigenaar gebracht.

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Graffiti verontreiniging
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op