Afgelopen donderdag kregen wij de melding dat er slachtafval op de weg lag. Dit op de N855 ter hoogte van Spier. Het slachtafval zorgde voor enige gladheid in de bocht waar het terecht was gekomen.

Reinigingswerkzaamheden

Omdat het om slachtafval ging, zijn we met ons hulpverleningsvoertuig ter plaatste gegaan. Zo hebben we met heet-water het slachtafval van het wegdek weten los te weken. Ten slotte hebben we dit met onze veegzuigauto Daf 55 opgeveegd, zodat het verkeer weer veilig gebruik kon maken van de weg.

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Graffiti verontreiniging
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op