Afgelopen week kregen wij driemaal een melding om een lichtmast veilig te stellen langs de provinciale wegen in de provincie Overijssel. Zo hebben wij lichtmasten geborgen op de N757 bij Wijthmen, de N333 bij Giethoorn en de N332 bij Heeten.

Bergen en afkoppelen van lantaarnpalen

Het begon op de N757 bij Wijthmen, waar een auto een lichtmast omver had gereden. Tijdens het bergen van de lichtmast hebben wij de weg gedeeltelijk afgezet en het verkeer om de afzetting heen geleid.

Later in de week hebben wij op de N333 bij Giethoorn en de N332 bij Heet twee lichtmasten veiliggesteld. Beide masten stonden nog rechtop, maar waar aangereden door een voertuig. De lichtmasten zorgde voor een gevaarlijke situatie. We hebben de masten zo snel mogelijk geborgen en afgekoppeld van het net.

Tijdens het bergen van de lantaarnpalen hebben wij gebruik gemaakt van onze Mitsubishi Fuso met laadkraan. Deze auto beschikt over het nodige gereedschap, wat nodig is bij het bergen van lichtmasten. Daarnaast is er de mogelijkheid om met de laadkraan de grondpaal uit de grond te hijssen.

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Graffiti verontreiniging
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op