Om het groeiende treinverkeer in Zwolle op te vangen, is er uitbreiding nodig van de spoorwegen en spoorbruggen. Tijdens het project Noorderspoort wordt er een verbreding gerealiseerd van het spoor tussen Zwolle en Herfte. Door deze verbreding kunnen meerdere treinen aankomen of vertrekken bij het station van Zwolle.

Verbreding spoorbrug Ceintuurbaan

Om deze verbreding tot stand te brengen, is de aannemer momenteel bezig om verschillende spoorbruggen te vervangen en nieuwe spoorbruggen te bouwen.

Momenteel wordt de spoorbrug over de Ceintuurbaan vernieuwd. Tijdens de verbreding van de huidige spoorbrug kwam er zand en betonslurry vrij in het fundament van de brug. Met onze Kolkenzuiger Daf CF hebben wij dit weggezogen.

Benieuwd naar de verdere mogelijkheden van onze kolkenzuigers, neem dan contact met ons op. Ook kunt u eens kijken bij onze materieelpagina.

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Graffiti verontreiniging
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op