Al jaren sponsoren wij de voetbalvereniging WVF (Westenholte Voorst Frankhuis). Door de groei van de club en het aantal leden neemt de verkeersdrukte toe in de wijk van Westenholte. Hierdoor neemt het aantal parkerende auto’s in de wijk ook toe, wat zorgt voor overlast.

Verkeersmaatregelen

In opdracht van WVF proberen we aan de hand van onze tekstwagens, pionnen en verkeersregelaars passende maatregelen te nemen om het verkeersprobleem deels op te lossen. We zullen een aantal zaterdagochtenden de leden en bezoekers een spoedcursus efficiënt parkeren geven. Dit om te zorgen dat alle auto’s netjes in de vakken staan en fietsen in de fietsenrekken geplaatst worden. Wij en de club hopen dat er wat van opgestoken wordt en zo de overlast in wijk afneemt.

Daarnaast hebben we de fietsenstalling onkruidvrij gemaakt, dit met onze veegzuigauto Ravo met onkruidborstel. Dit om het plaatsen van de fietsen in de stalling aantrekkelijk te maken.

Samen maken wij de club!

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Graffiti verontreiniging
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op