Afgelopen weekend vond de jaarlijkse triatlon plaats in IJsselmuiden.
Dit sportevenement wordt jaarlijks georganiseerd door Sportcentrum Sonnenberch IJsselmuiden en Goedzorg Fysiotherapie . Het gaat hierbij om een achtste triatlon, dit houdt in 500 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen.

Wezenberg Triatlon IJsselmuiden

Door de organisatie zijn wij gevraagd om voor de verkeersmaatregelen te zorgen. We hebben voornamelijk de verkeersmaatregelen getroffen voor de fietsroute. Zo hebben wij diverse verkeersregelaars ingezet op de drukke kruisingen. Dit om te zorgen dat de deelnemers en verkeer elkaar zo min mogelijk tot last zijn. Naast dat wij met onze verkeersregelaars op diverse punten stonden, zijn er ook diverse vrijwilligers ingezet om de route vrij te houden.

Ook hebben in de week voorafgaand het evenement met tekstkarren het verkeer geattendeerd dat de weg op de dag van het evenement tijdelijk afgesloten was.

Al met al was het een veilige en geslaagde dag. Bent u geïnteresseerd in dit evenement, neem dan eens een kijkje op de site van de Wezenberger Triatlon

hulp nodig?

Bij:
- Wateroverlast
- Stormschade
- Vervuild wegdek
- Stroomstoring
- Verkeershinder
- Graffiti verontreiniging
- Milieudelicten
- Drugsdumpingen

Bel: 0800 8043 of neem contact op.

Neem contact op